Zidni 19'' komunikacijski ormari, Z-Box serija

Zidni 19'' komunikacijski ormari, Z-Box serija

Staklena prednja vrata, odvojive stranice

Samostojeći 19'' komunikacijski ormari, SJB serija

Samostojeći 19'' komunikacijski ormari, SJB serija

Uredska verzija komunikacijskih ormara

Serverski 19'' ormari

Serverski 19'' ormari

ZPAS SZB i IT serija

Samostojeći 19'' komunikacijski ormari, IT serija

Samostojeći 19'' komunikacijski ormari, IT serija

ZPAS komunikacijski ormari, staklena prednja vrata